+421 908 777 639 info@zelenecentrum.sk

FOTOVOLTIKA

Slnko je obrovskou zásobárňou energie. Slnečné žiarenie je dostupné pre každého a jeho využívanie nezaťažuje životné prostredie.

O FOTOVOLTIKE

Naším zámerom je dostať slnečné žiarenie na plochu Fotovoltického panela.
Podľa toho, ako slnečné žiarenie dopadá na panely, rozlišujeme:
1. Priame žiarenie – to dopadá z jasnej oblohy priamo na plochu
2. Difúzne žiarenie – vzniká rozptylom priameho žiarenia pôsobením oblakov a nečistôt
3. Odrazené žiarenie – ktoré vzniká odrazom od zemského povrchu a iných objektov

PODMIENKY V NAŠOM REGIÓNE

Na území Slovenska získavame najviac energie z priameho a difúzneho žiarenia. Počas sezón sa zisk z nich rôzni. Maximálnu intenzitu dosahujeme v júli.

Mapa môže vytvárať dojem, že na využívanie slnečného žiarenia je vhodný len juh Slovenska. Rozdiel na našom území je však len 15 %. Výhodou severných oblastí sú však v našom prípade kopce. Na Liptove je našou devízou blízkosť, z ktorej k nám slnečné svetlo žiari, a množstvo kopcov, ktoré ho odrážajú a šíria ďalej.

A AKO TO CELÉ FUNGUJE?

Fotovoltický systém na výrobu elektrickej energie sa skladá z týchto častí:schema 01
– fotovoltické panely
– invertor (menič napatia)
– nosná konštrukcia
– batérie
– elektromer

Slnečné žiarenie dopadá na fotovoltické panely a tie ju premieňajú na elektrickú energiu. Panely vygenerujú jednosmerný prúd, ktorý sa následne dostáva do meniča. Ten ho previede na striedavý prúd, ktorý využívajú domáce spotrebiče. Striedavé napatie je prívedené do skrinky s ističmi a existujucími rozvodmi sa elektrická energia dosatne k bežným domácim spotrebičom.

V prípade fotovoltického systému, ktorého súčasťou sú batérie sa tieto používajú na akumulovanie prebytočnej energie, ktorá môže byť využitá neskôr v prípade výpadku elektrického prúdu.

Fotovoltický systém môže byť takisto využitý na ohrev vody alebo vykurovanie. Poznáme dva druhy fotovoltických systémov a to grid-on a grid-off:

1. Grid-on systém – je to fotovoltický systém pripojený na verejnú rozvodnú sieť. Využívanie takéhoto systému zabezpečí, že v dňoch, kedy nesvieiti slnko alebo svieti len málo sa môže využívať elektrická energia zo siete (systém uvedený na predchádzajúcom obrázku).

2. Grid-off systém – je to fotovoltický systém, ktorý nie je pripojený na verejnú rozvodnú sieť. Na jeho označenie sa často používa výraz „ostrovný systém“. Tento systém obsahuje vysoko výkonné batérie, ktoré dokážu uskladniť veľké množstvo elektrickej energie, ktorú môžu následne využiť pri nedostatku slnečného žiarenia. Výhodou tohto typu fotovoltického systému je jednoznačne absolútna energetická nezávislosť.

 

schema dom

PREČO SA TO OPLATÍ?

Využívaním fotovoltického systému znížite svoje náklady na elektrickú energiu, jeho využívaním takisto šetríte prírodu (neprodukuje škodlivé látky, nerobí hluk ani emisie) a systém je takmer bezúdržbový

V prípade nejasností nás neváhajte kontaktovať a my vám vykalkulujeme ročnú spotrebu a na základe toho odporučíme ten správny fotovoltický systém práve pre Vás s tým, že vám takisto vypočítame ročnú úsporu a návratnosť Vašej investície.

Zaujala ma fotovoltika

Radi odpovieme na všetky Vaše otázky