+421 908 777 639 info@zelenecentrum.sk

TEPELNÉ ČERPADLÁ

Získajte teplo z vonkajšieho prostredia

O TEPELNÝCH ČERPADLÁCH

Tepelné čerpadlá sú zariadenia využívajúce teplo z vonkajšieho prostredia. Získané teplo môže byť následne využité na vykurovanie (podlahy, stien alebo stropov), ohrev TÚV, vykurovanie bazénov a tím bude zabezpečené zníženie Vašich prevádzkových nákladov.

Technológia využitá v TČ, dokáže ohrievať aj keď je médium pre získanie kladnej energie nižšie a dokonca aj keď je v mínuse. Všetko je to založené na prenose tepla cez kvapalinu, ktorá ma veľmi nízky bod odparovania. TČ takto dokážu teplo z médií (o teplote napr. okolo 2 °C) previesť na vyššiu teplotnú hladinu (napr. okolo 80 °C), na to však potrebujú dodať inú, zvyčajne elektrickú energiu. Zisk tepla z okolitého prostredia na vykurovanie je však podstatne vyšší v porovnaní so spotrebou elektriny na pohon tepelného čerpadla. Z 1 kWh spotrebovanej elektriny na pohon čerpadla je možné bežne získať 3 až 4 kWh tepla.

AKO FUNGUJE TEPELNÉ ČERPADLO?

Poznáme 3 hlavné typy tepelných čerpadiel, ktorých názvy su priamo spojené s médiom, z ktorého získavajú energiu.

1. Vzduch/voda – tieto TČ využívajú energiu z okolitého vonkajšieho vzduchu. Čím je vyššia teplota okolitého vzduchu, tým je možný tepelný zisk väčší. Treba ale poznamenať, že čerpadlo je schopne prevádzky aj pri mínusových teplotách a to až do -15 C.
2. Voda/voda – pri tomto type ja hlavným zdrojom voda. Tepelný kolektor zvykne byť umiestnený na dne rieky, bazéna, jazera a podobne. Tento typ vyžaduje teda relatívnu blizkosť zdroja pri inštalácii.
3. Zem/voda – tu je hlavným zdrojom zem. Tepelný kolektor je umiestený v zemi, konkrétne v nemrznúcej hĺbke, odkiaľ využíva teplo.

PREČO SA TO OPLATÍ?

Ako už bolo spomenuté tepelné čerpadlo potrebuje na svoj chod elektrickú energiu. Je dôležité poznamenať, že distribučné spoločnosti ponúkajú špeciálne tarify pre tepelné čerpadlá, ktorých cena elektrickej energie je nižšia ako pri štandardných tarifách a na túto lacnejšiu energiu je potom napojený celý dom.

Podľa daných informácií dokáže teda tepelné čerpadlo znížiť vaše prevádzkové náklady až o 75% a zároveň bude šetriť životné prostredie.

Zaujalo ma to

Radi odpovieme na všetky Vaše otázky