+421 908 777 639 info@zelenecentrum.sk

VETERNÉ TURBÍNY

Energia závislá na vetre

VETERNÉ TURBÍNY SÚ

Jedným z ekologických a obnoviteľných zdrojov energie, ktorý sa v súčasnosti stáva populárnym, je veterná energia. Veterné turbíny, ktoré ju zachytávajú, sa stávajú dominantou okolitých krajín.

Elektrina vyrábaná turbínami je závislá na vetre. Vietor, čiže prúdenie vzduchu, vzniká pôsobením tlakov vyplývajúcich z atmosferických nerovnomerností. Zdanlivé nedokonalosti tak dokážeme využiť pre niečo tak užitočné, ako výrobu elektrickej energie.

Nerovnomerné rozloženie teploty a hornatosť našej krajiny vytvárajú pomerne dobré podmienky pre výstavbu veterných turbín.

Potenciál má predovšetkým Podunajská nížina so stabilným prúdením vetra po celej ploche, a na druhej strane i horské oblasti, v ktorých prúdenie vzniká odrazom vzduchu od strání vrchov.

A AKO TO CELÉ FUNGUJE?

Veterné turbíny tradične používané v domácnostiach sa skladajú z týchto častí:
1. rotor
2. listy rotora
3. prevody
4. generátorDiagram generator
5. striedač
6. regulačné zariadenie a akumulátor

 

 

 

Rotor sa otáča pôsobením vetra. Otáčajúce sa listy rotora zachytávajú veternú energiu, ktorá sa cez prevody dostáva do generátora. Tu sa generuje jednosmerný prúd, ktorý sa v striedači mení na striedavý. Vyrobená elektrina sa ukladá v akumulátore, jej uloženie a využitie môžete regulovať pomocou regulátora.

Jednoducho povedané, veterná turbína funguje opačne ako ventilátor. Ventilátor využíva elektrickú energiu na roztočenie vrtule, veterná turbína roztočená vetrom zase vyrába elektrickú energiu.

Túto energiu môžete využiť na pohon spotrebnej elektroniky, prípadne na ohrev vody či podporu vykurovania. Energia je vyrobená ekologicky, bez spôsobovania emisií, a ak je v dostatočnej vzdialenosti od obývaných oblastí, nezaťažuje prostredie hlukom.

PREČO SA TO OPLATÍ?

V dostatočne veterných lokalitách s minimálnou zastavanou plochou môže domáca veterná elektráreň pokryť značnú časť spotreby vo Vašej domácnosti. Návratnosť elektrárne sa predpokladá od 8 rokov, avšak je dôležité mať systém veľmi dobre nadimenzovaný.

Zaujalo ma to

Radi odpovieme na všetky Vaše otázky