+421 908 777 639 info@zelenecentrum.sk

KOTLE NA BIOMASU

Potenciál skrytý v dreve

KOTLE NA BIOMASU

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s ľuďmi,ktorí uprednostňujú využívanie biopaliva pred fosílnymi palivami. Mnoho domácností sa vracia aspoň k tradičným krbom, keďže teplo zo spaľovania dreva evokuje pocit domova. Potenciál, ktorý drevo ukrýva, je tak silný, že ním možno úplne nahradiť neobnoviteľné zdroje. Dnes sa pre skupinu obnoviteľných zdrojov častejšie používa výraz biomasa.

Biomasa je veľmi široký pojem. Prakticky ide o slnečnú energiu zakonzervovanú v rastlinách prostredníctvom fotosyntézy. Obsahuje všetko, čo je možné ekologicky spaľovať alebo splyňovať, a pochádza to z obnoviteľného zdroja.

Najväčšou zárobárňou obnoviteľnej energie sú na Slovensku lesy. Spaľovanie alebo splyňovanie dreva umožňuje domácnostiam ušetriť na vykurovaní vlastné peniaze a zároveň šetriť životné prostredie.

Naša legislatíva podporuje
– splyňovanie kusového dreva
– spaľovanie drevených peliet
– spaľovanie drevených brikiet

Medzi kusové drevo zaraďujeme polená až do dĺžky 100 cm a rôzne odpady z drevného priemyslu. Ich vlhkosť by mala optimálne dosahovať od 15 do 55 %. Takto vysušené drevo je najlepším zdrojom energie.

Zaujalo ma to

Radi odpovieme na všetky Vaše otázky