+421 908 777 639 info@zelenecentrum.sk

OZE emisiePotreba energie je v posledných rokoch obrovská a dopyt po nej neustále rastie. Využívanie fosilných palív na tvorbu elektrickej energie alebo tepla je bezpochyby efektívne riešenie, ale prináša so sebou viacero nevýhod. Zásoby fosílnych palív sú obmedzené a ich spotreba rastie každý rok, takže je len otázka času kedy ich ľudstvo spotrebuje. Okrem tohto problému je tu aj problém znečistovania prostredia, s ktorým je spojené využívanie fosílnych palív na tvorbu energie. Riešením môže byť, že sa ludstvo naučí lepšie hospodáriťs fosilnymi palivami a nebude zbytočne plytvať a takisto začne vo väčšej miere využívať obnoviteľné zdroje energie už v súčasnosti.

Obnovitelne Zdroje EnergieZ predchádzajúcich informácií je jasné že určite existujú dôvody pre využívanie obnoviteľných zdrojov energie. V sučasnosti ľudstvo dokáže spotrebovať za rok toľko fosilných palív koľko príroda vytvárala milión rokov. Tým pádom je pri pohľade na budúce generácie nutné využívať aj iné zdroje energie. Technológie, ktoré využívajú obnoviteľné zdroje energie neznečistujú prostredie a čerpanie z týchto zdrojov je neobmedzené. Základom všetkých obnoviteľných zdrojov (slnečná energia, veterná, vodná a biomasa) je slnko. Výnimkou je geotermálna energia, ktorá pochádza z horúceho jadra zeme. Pri pohľade nie len na budúce ale aj na súčasnú generáciu, výhody využívanía obnoviteľných zdrojov enerie spočívajú v znižení znečistovania prostredia a finančných úsporách.